Lastväxlarflak

Uniqont dumper

Uniqont dumper är ett mycket flexibelt kombinationsflak. Styrkan på flaket skräddarsys med val av botten och sidoplåts dimensioner. Alla plåtalternativ har slitplåtskvalitet och mycket höga sträckgränser för att klara av såväl stora punktbelastningar som stort slitage av massor. Tack vare den stabila bottenkonstruktionen kan botten utrustas med alla upptänkliga förankringsmöjligheter och hylsor. Med en fällbar aluminiumsida uppnås lämflakets flexibilitet kombinerat med schaktflakets styrka i motstående stålsida.

Andra produkter

Lastväxlarflak

Tippflak Dumperflak

Tjänster

CMT service

Släpfordon

Lastväxlarvagn med tipp LT10-20

Lastväxlarflak

Maskinflak hjulfickor MFL02

Lastväxlarflak

Kranflak

Lastväxlarflak

Uniqont öppningsbar sida - stål

Lastväxlarflak

Asfaltflak staplingsbart

Släpfordon

Lastväxlarvagn LX18-20

Produkter

Opticont flisflak

Lastväxlarflak

Asfaltsflak Högtippande

Påbyggnad

Påbyggnad - Volvo FH 540

Lastväxlarflak

Maskinflak MFL114

Lastväxlarflak

Maskinflak MFL Garage

Lastväxlarflak

Uniqont allround

Lastväxlarflak

Opticont Dumperflak

Lastväxlarflak

Asfaltflak Kassett

Fastbyggnation

Öppningsbar aluminiumsida

Släpfordon

Tippvagn 5-axlad ST18-24

Fastbyggnation

Byggnation Dumperflak

Släpfordon

Tippvagn ST10-20

Fastbyggnation

Byggnation Asfaltflak

Lastväxlarflak

Uniqont Sandwich

Tjänster

CMT hyr

Lastväxlarflak

Maskinflak MFL112

Lastväxlarflak

ECOnt

Lastväxlarflak

Uniqont

Lastväxlarflak

Maskinflak MFL11

Lastväxlarflak

BAS

Släpfordon

Maskinkärra SM24

Släpfordon

Tippkärra ST18 Asfalt

Lastväxlarflak

Uniqont öppningsbar sida - aluminium

Lastväxlarflak

Opticont Allround

Lastväxlarflak

Maskinflak MFL kapellpåbyggnad

Produkter

CMT Special

Lastväxlarflak

Maskinflak MFL113

Lastväxlarflak

Opticont spannmål

Lastväxlarflak

Maskinflak MFL115

Lastväxlarflak

Flisflak

Släpfordon

Lastväxlarvagn med tipp LT18-20

Lastväxlarflak

BAS - tät

Släpfordon

Tippkärra 3-axlad ST24 Dumper

Lastväxlarflak

Lämflak

Lastväxlarflak

Uniqont dumper

Produkter

CMT system

Lastväxlarflak

Asfaltflak

Lastväxlarflak

Opticont Premium Dumperflak

Släpfordon

Lastväxlarvagn LX18-24

Lastväxlarflak

Asfaltflak Opticont

Släpfordon

Tippvagn 4-axlad ST18-20

Släpfordon

Lastväxlarkärra med tipp LT24

Släpfordon

Maskinvagn SM18-20/24