Lastväxlarflak

Maskinflak MFL11

CMT har tagit fram Maskinflak för lastväxlare som bättre motsvarar marknadens krav på maskinflak med låg bygghöjd samtidigt som antalet förankringspunkter och stolphål har mer än fördubblats jämfört med tidigare modeller. Naturligtvis är flaket dimensionerat för 24 tons totalvikt. Bakpartiet är nedfasat i standard vilket tillsammans med flyttbara ramper med nollspets underlättar lastning av maskiner med låg markfrigång som till exempel truckar och liftar. Golvytan är gjord så slät som möjligt med träbotten mellan kantlina och rambalk och tårplåt i mitten och längst fram. De integrerade förankringsbalkarna går det att flytta stöttor så nära lasten som möjligt samtidigt som spännare kan fästas i dem. Detta underlättar mycket vid förankring av godset. Stakhylsor är anpassade till standardstakar. Det sitter även hylsor för att kunna sätta containerfästen och förankra iso-container och bodar i 20-fots utförande.

Andra produkter

Släpfordon

Lastväxlarkärra med tipp LT24

Släpfordon

Maskinvagn SM18-20/24

Släpfordon

Lastväxlarvagn LX18-24

Lastväxlarflak

Flisflak

Produkter

Opticont flisflak

Lastväxlarflak

Asfaltflak Opticont

Lastväxlarflak

Asfaltflak Kassett

Lastväxlarflak

Maskinflak hjulfickor MFL02

Lastväxlarflak

Asfaltsflak Högtippande

Lastväxlarflak

Maskinflak MFL11

Lastväxlarflak

Maskinflak MFL112

Påbyggnad

Påbyggnad - Volvo FH 540

Lastväxlarflak

Maskinflak MFL115

Lastväxlarflak

Uniqont

Lastväxlarflak

Asfaltflak

Lastväxlarflak

Uniqont dumper

Lastväxlarflak

Opticont Dumperflak

Släpfordon

Tippvagn 4-axlad ST18-20

Lastväxlarflak

Opticont spannmål

Lastväxlarflak

Lämflak

Lastväxlarflak

Uniqont Sandwich

Släpfordon

Lastväxlarvagn med tipp LT18-20

Släpfordon

Tippkärra ST18 Asfalt

Lastväxlarflak

Asfaltflak staplingsbart

Lastväxlarflak

Uniqont allround

Tjänster

CMT hyr

Lastväxlarflak

Maskinflak MFL113

Produkter

CMT Special

Fastbyggnation

Byggnation Dumperflak

Släpfordon

Tippvagn ST18-24

Släpfordon

Lastväxlarvagn med tipp LT10-20

Fastbyggnation

Byggnation Asfaltflak

Släpfordon

Lastväxlarvagn LX18-20

Lastväxlarflak

Kranflak

Lastväxlarflak

Uniqont öppningsbar sida - aluminium

Produkter

CMT system

Fastbyggnation

Öppningsbar aluminiumsida

Lastväxlarflak

Maskinflak MFL114

Släpfordon

SM24 Maskinkärra

Lastväxlarflak

Tippflak Dumperflak

Lastväxlarflak

BAS - tät

Tjänster

CMT service

Lastväxlarflak

ECOnt

Lastväxlarflak

Maskinflak MFL Garage

Släpfordon

Tippvagn ST10-20

Lastväxlarflak

Opticont Allround

Lastväxlarflak

Uniqont öppningsbar sida - stål

Lastväxlarflak

Opticont Premium Dumperflak

Lastväxlarflak

Maskinflak MFL kapellpåbyggnad

Släpfordon

Tippkärra 3-axlad ST24 Dumper

Lastväxlarflak

BAS