Lastväxlarflak

ECOnt


En lastväxlarcontainer

som blir en ISO-container

som blir ett växelflak

som körs på järnväg.Dessutom en produkt som kan rangeras med truckgafflar, topplyft och lastväxlare. CMTs modell ECOnt ger transportbranschen ytterligare ett verktyg för att uppnå bättre samlastning och därmed fyllnadsgrad på transporterna. Välj järnväg på långa sträckar och lastbil på kortare avstånd.
ECOnt erbjuder ett alternativ till de Intermodulära transporterna. Genom att integrera lastväxlarsystemet med ISO-systemet lyckas ECOnt tillföra ett enklare tippmoment genom lastväxlarsystemet. Samtidigt kan behållaren enkelt rangeras nära kunden utan annan utrustning än den konventionella lastväxlaren. ECOnt kan även nyttjas i konventionell lastväxlartrafik med god lönsamhet. Enheten kan också utrustas med ett flertal av CMTs standardtillbehör såsom öppningsbara sidor och tak för att ytterligare öka flexibiliteten. ECOnt syftar på ECOlogical, ECOnomical COntainer. Produkten är patentsökt.

Andra produkter

Släpfordon

Lastväxlarvagn med tipp LT10-20

Påbyggnad

Påbyggnad - Volvo FH 540

Släpfordon

Tippvagn ST10-20

Lastväxlarflak

Opticont Allround

Lastväxlarflak

Uniqont öppningsbar sida - aluminium

Lastväxlarflak

Opticont Premium Dumperflak

Lastväxlarflak

Flisflak

Lastväxlarflak

Maskinflak hjulfickor MFL02

Lastväxlarflak

Maskinflak MFL Garage

Släpfordon

Lastväxlarkärra med tipp LT24

Fastbyggnation

Byggnation Asfaltflak

Lastväxlarflak

Maskinflak MFL115

Släpfordon

Tippvagn 5-axlad ST18-24

Lastväxlarflak

Tippflak Dumperflak

Tjänster

CMT service

Lastväxlarflak

Asfaltflak

Släpfordon

Maskinvagn SM18-20/24

Lastväxlarflak

Maskinflak MFL112

Lastväxlarflak

Maskinflak MFL113

Släpfordon

Lastväxlarvagn LX18-20

Fastbyggnation

Byggnation Dumperflak

Lastväxlarflak

Maskinflak MFL kapellpåbyggnad

Släpfordon

Tippvagn 4-axlad ST18-20

Lastväxlarflak

Uniqont dumper

Fastbyggnation

Öppningsbar aluminiumsida

Lastväxlarflak

Asfaltsflak Högtippande

Lastväxlarflak

Asfaltflak kassett

Lastväxlarflak

Asfaltflak staplingsbart

Lastväxlarflak

BAS - tät

Lastväxlarflak

Uniqont

Tjänster

CMT hyr

CMT system

CMT system

Produkter

Opticont flisflak

Lastväxlarflak

Maskinflak MFL114

Lastväxlarflak

Lämflak

Släpfordon

Tippkärra 3-axlad ST24 Dumper

Lastväxlarflak

BAS

Produkter

CMT Special

Lastväxlarflak

Maskinflak MFL11

Släpfordon

Tippkärra ST18 Asfalt

Lastväxlarflak

Asfaltflak Opticont

Lastväxlarflak

Kranflak

Lastväxlarflak

Uniqont Sandwich

Lastväxlarflak

Opticont spannmål

Lastväxlarflak

ECOnt

Lastväxlarflak

Opticont Dumperflak

Släpfordon

Maskinkärra SM24

Släpfordon

Lastväxlarvagn med tipp LT18-20

Lastväxlarflak

Uniqont öppningsbar sida - stål

Släpfordon

Lastväxlarvagn LX18-24

Lastväxlarflak

Uniqont allround