Lastväxlarflak

ECOnt


En lastväxlarcontainer

som blir en ISO-container

som blir ett växelflak

som körs på järnväg.Dessutom en produkt som kan rangeras med truckgafflar, topplyft och lastväxlare. CMTs modell ECOnt ger transportbranschen ytterligare ett verktyg för att uppnå bättre samlastning och därmed fyllnadsgrad på transporterna. Välj järnväg på långa sträckar och lastbil på kortare avstånd.
ECOnt erbjuder ett alternativ till de Intermodulära transporterna. Genom att integrera lastväxlarsystemet med ISO-systemet lyckas ECOnt tillföra ett enklare tippmoment genom lastväxlarsystemet. Samtidigt kan behållaren enkelt rangeras nära kunden utan annan utrustning än den konventionella lastväxlaren. ECOnt kan även nyttjas i konventionell lastväxlartrafik med god lönsamhet. Enheten kan också utrustas med ett flertal av CMTs standardtillbehör såsom öppningsbara sidor och tak för att ytterligare öka flexibiliteten. ECOnt syftar på ECOlogical, ECOnomical COntainer. Produkten är patentsökt.